زمین های شهر هشتگرد

24 خرداد 1401

کد1005-چهل هکتار40زمین کشاورزی تنکمان

40هکتارزمین کشاورزی دارای60 ساعت سهمیه آب کشاورزی دارای برق160 آمپر اختصاصی دارای استخرذخیره آب کشاورزی دارای چاه آب مجوزدارشخصی سیستم آبیاری تحت فشارقطره ای موقعیت ملک […]
املاک هشتگرد

09193822154