24 خرداد 1401

کد222-ویلاکوشکزر800متر

800مترزمین 190متربنا شهرکی نگهبان دارد قولنامه ای معتبر آب برق قانونی گازمخزنی استخردارد چسب بافت درفاصله250متری کوشکزر
24 خرداد 1401

کد221-ویلاکوشکزر600متر

600مترزمین 210 متربنا قولنامه ای معتبر استخر روبلندی قراردارد آب برق قانونی گازندارد چاه آب چسب بافت درفاصله250متری ازبافت کوشکزر
24 خرداد 1401

کد220-باغ کوشکزر1050متری

1050مترزمین 100متربنا قولنامه ای معتبر استخر درختان میوه فراوان چاه آب آب قانونی گاز وبرق ندارد چسب بافت درفاصله50 متری
24 خرداد 1401

کد219-ویلاکوشکزر350متر

350مترزمین 120متربنا قولنامه ای معتبر داخل بافت آب برق گاز استخر درختان مثمر کوشکزر
24 خرداد 1401

کد217-ویلاکوشکزر600متری

600مترزمین 100متربنا قولنامه ای معتبر داخل بافت آب برق گاز استخر درختان میوه کوشکزر
24 خرداد 1401

کد218-ویلاکوشکزر420 متر

420 مترزمین 250متربنا قولنامه ای معتبر داخل بافت استخر چاه آب درختان میوه کوشکزر
املاک هشتگرد

09193822154