24 خرداد 1401

کد222-ویلاکوشکزر800متر

800مترزمین 190متربنا شهرکی نگهبان دارد قولنامه ای معتبر آب برق قانونی گازمخزنی استخردارد چسب بافت درفاصله250متری کوشکزر
24 خرداد 1401

کد217-ویلاکوشکزر600متری

600مترزمین 100متربنا قولنامه ای معتبر داخل بافت آب برق گاز استخر درختان میوه کوشکزر
املاک هشتگرد

09193822154