۱۰۰۰ متر باغ شهرک زعفرانیه کرج با ۷۰۰ متر بنا

1000 متر باغ شهرک زعفرانیه کرج با 700 متر بنای شخصی ساز

1000 متر باغ شهرک زعفرانیه کرج با 700 متر بنای شخصی ساز

املاک هشتگرد

09193822154