کد 603 – 40 متر تجاری 60 متر اداری – 30 متر بالکن فاز 2 هشتگرد (1)

املاک هشتگرد

09193822154