سهیلیه زمین ۱۰۰۰ متر مربع – بنای مفید ۷۰ متر

سهیلیه زمین ۱۰۰۰ متر مربع - بنای مفید ۷۰ متر

سهیلیه زمین ۱۰۰۰ متر مربع – بنای مفید ۷۰ متر

املاک هشتگرد

09193822154