باغ ویلا کوهسار کردان متراژ ۲۹۰۰ متر – بنا ۲۲۰ متر دوبلکس

باغ ویلا کوهسار کردان متراژ ۲۹۰۰ متر - بنا ۲۲۰ متر دوبلکس

باغ ویلا کوهسار کردان متراژ ۲۹۰۰ متر – بنا ۲۲۰ متر دوبلکس

املاک هشتگرد

09193822154